Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ 


 ✓ Για την άσκηση αξιώσεων αποζημιώσεως βάσει διατάξεων νόμων περί αστικής ευθύνης δηλ. αν ο ασφαλισμένος υποστεί σωματικές βλάβες, υλικές ή περιουσιακές ζημιές που αφορούν την κύρια κατοικία ή την εξοχική εφόσον έχει δηλωθεί και θέλει να στραφεί για αποζημίωση εναντίον του υπαιτίου τρίτου.
 ✓ Για την υπεράσπιση ενώπιον δικαστηρίων λόγω κατηγορίας που αναφέρεται στην παράβαση εξ αμελείας ποινικών διατάξεων.
 ✓ Στην επαγγελματική δραστηριότητα σαν εργαζόμενου με εξαρτημένη σχέση εργασίας (υπάλληλος, εργάτης), στις διαφορές του με τον εργοδότη του και στην παροχή υπηρεσιών με «μπλοκάκι» προς έναν εργοδότη.
 ✓ Στις διαφορές που προκύπτουν με τα ασφαλιστικά ταμεία.
 ✓ Στις διαφορές από ενοχικές συμβάσεις της καθημερινής ζωής. Η Νομική Προστασία ενοχικών συμβάσεων περιλαμβάνει τόσο την διεκδίκηση αξιώσεων αποζημιώσεως έναντι τρίτων όσο και την απόκρουση απαιτήσεων, εφόσον το αντικείμενο της διαφοράς υπερβαίνει το ετήσιο ασφάλιστρο που καταβάλει ο ασφαλισμένος.
 ✓ Στις διαφορές που προκύπτουν από την κύρια κατοικία του ασφαλισμένου, ή την εξοχική εφόσον έχει δηλωθεί.
Κατοικίες, οι οποίες εκμισθώνονται πρέπει να ασφαλίζονται με το πρόγραμμα Νομικής Προστασίας Εκμίσθωσης ακινήτων.
 ✓ Στις διαφορές με την ασφαλιστική του εταιρία από συμβόλαια ζωής, πυρός, κλοπής, σεισμού.
 ✓ Νομικές Συμβουλές για ερωτήματα, που συνδέονται άμεσα με ασφαλιστικές περιπτώσεις εντός της περιόδου ασφάλισης.


 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 


Η κάλυψη ισχύει σε όλες τις χώρες της Ευρώπης καθώς και σε αυτές που βρέχονται από την Μεσόγειο Θάλασσα.


 ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΙΝΑΙ 


Το πρόσωπο που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο.