Η ασφαλιστική προστασία παρέχεται:


Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος εμπλακεί σ' ένα αυτοκινητιστικό ατύχημα, που δεν ευθύνεται ή η υπαιτιότητα είναι αμφισβητούμενη η εταιρία αναλαμβάνει να διεκδικήσει για λογαριασμό του αποζημίωση ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων, για:


 ✓ τα έξοδα επισκευής του αυτοκινήτου του
 ✓ την οικονομική ζημιά που υφίσταται από την απώλεια, στέρηση ή μη χρήση του ζημιωθέντος οχήματος
 ✓ τα διαφυγόντα κέρδη (για επαγγελματικά οχήματα)
 ✓ τη μείωση της εμπορικής αξίας του αυτοκινήτου
 ✓ τα νοσοκομειακά και ιατρικά έξοδα
 ✓ τη ψυχική οδύνη όταν υπάρχει τραυματισμός
 ✓ τη χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης
 ✓ τα έξοδα μισθώσεως ταξί
 ✓ το ποσό της ιδιοσυμμετοχής εφ' όσον το αυτοκίνητο καλύπτεται με μικτή ασφάλιση + Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος κατηγορείται για θάνατο ή τραυματισμό ή θανάτωση προσώπου εξ' αμελείας, η εταιρία αναλαμβάνει τα έξοδα της υπεράσπισής του σ' όλα τα ποινικά δικαστήρια μέχρι τον Άρειο Πάγο.
 + Όταν ο ασφαλισμένος υποπέσει σε τροχαία παράβαση και διώκεται ποινικώς, η εταιρία αναλαμβάνει τα έξοδα της ποινικής του υπεράσπισης, όπως παραπάνω.
 + Όταν ο ασφαλισμένος έχει διαφορές που προκύπτουν από την αγορά, πώληση, ανταλλαγή ή επισκευή του ασφαλισμένου αυτοκινήτου του, η εταιρία αναλαμβάνει να διεκδικήσει τις αστικές του απαιτήσεις κατά του αντιδίκου.
 + Σε περίπτωση που αφαιρεθεί η άδεια κυκλοφορίας, το δίπλωμα οδηγήσεως ή οι πινακίδες του αυτοκινήτου αναλαμβάνουμε να ασκήσουμε τις απαραίτητες ενστάσεις και προσφυγές στις αρμόδιες διοικητικές αρχές και διοικητικά δικαστήρια.
 + Την διεκδίκηση της ιδίας συμμετοχής από την μικτή ασφάλιση των αυτοκινήτων.
 + Τις διαφορές με την ασφαλιστική του εταιρία από ασφαλιστήρια μικτής, φωτιάς ή κλοπής του αυτοκινήτου του. ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΙΝΑΙ 

Ο ιδιοκτήτης του οχήματος - ασφαλισμένος μας - , οποιοσδήποτε άλλος οδηγεί με την άδειά του το όχημα καθώς και οι συνεπιβαίνοντες.
Επίσης ο ίδιος ο ασφαλισμένος σαν οδηγός ξένων οχημάτων (για ποινικά αδικήματα ή τροχαίες παραβάσεις, αφαίρεση διπλώματος κλπ).  Σ' όλες τις παραπάνω αναφερόμενες περιπτώσεις η ARAG πληρώνει:

 ✓ τις αμοιβές του δικηγόρου της εκλογής του ασφαλισμένου  

 ✓ τα δικαστικά έξοδα  

 ✓ τις αποζημιώσεις των δικαστικών επιμελητών  

 ✓ τις αποζημιώσεις των κλητευθέντων μαρτύρων  

 ✓ τις αμοιβές των διοριζόμενων από το δικαστήριο πραγματογνωμόνων  

 ✓ την επιδικασθείσα στον αντίδικο δικαστική δαπάνη