Σύμφωνα με τον ορισμό της Αστικής Ευθύνης ως νομικού όρου πρόκειται για την περίπτωση όπου κάποιος προξενεί με πράξη ή παράλειψή του, από αμέλεια, σωματική βλάβη ή/και υλική ζημιά σε τρίτο και υποχρεούται να την αποκαταστήσει. Το γενικό και ευρύ νόημα του ορισμού αυτού δεν οριοθετεί με σαφή τρόπο τις απαιτήσεις που μπορεί να θέσει ο εκάστοτε θιγόμενος σε βάρος του υπαίτιου που προκάλεσε την ζημιά.


Οι σκόπιμες ενέργειες, αυτές δηλαδή που προέρχονται από δόλο, δεν είναι δυνατό να καλυφθούν, γι' αυτό το ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης αποζημιώνει σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές που θα προξενηθούν σε τρίτους από πράξη ή παράλειψή σας και είναι απόρροια αμέλειας.Ενδεικτικά Προγράμματα Αστικής Ευθύνης


 ✓ Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Ιατρών & Συναφών Επαγγελμάτων  

 ✓ Δικηγόρων  

 ✓ Λογιστών  

 ✓ Αστική Ευθύνη Φαρμακείων  

 ✓ Αστική Ευθύνη Iδιώτη / Oικογένειας  

 ✓ Αστική Ευθύνη Καταστημάτων / Εμπορικών Επιχειρήσεων  

 ✓ Αστική Ευθύνη Γραφείων  

 ✓ Αστική Ευθύνη Εκπαιδευτηρίων   

 ✓ Αστική Ευθύνη Χώρων Στάθμευσης  

 ✓ Αστική Ευθύνη Πρατηρίων βενζίνης / Συνεργεία αυτοκινήτων

 ✓ Αστική Ευθύνη Ιδιοκτητών Κτιρίων  

 ✓ Αστική Ευθύνη Διοργάνωσης Εκδηλώσεων  

 ✓ Αστική Ευθύνη Ενοικιαζομένων Δωματίων / Ξενοδοχείων  

 ✓ Αστική Ευθύνη Κατασκευής Έργου

 ✓ Αστική Ευθύνη Διαχείρισης Κοινόχρηστων χώρων