Το αυτοκινούμενο τροχόσπιτο είναι ένας εναλλακτικός τρόπος διακοπών για πολλούς ανθρώπους. Το camping στην Ελλάδα για όσους το γνωρίζουν δεν το αλλάζουν με καμία άλλη μορφή διακοπών. Η ελευθερία κίνησης, η άμεση επαφή με τη φύση, κάνουν τους κατόχους τους να αγαπάνε αυτό το είδος των διακοπών, λόγω του χαμηλότερου κόστους διανυκτερεύσεων και διαβίωσης σε σύγκριση με τις διακοπές σε δωμάτιο ξενοδοχείου.


ΑΠΛΟ ΠΑΚΕΤΟ
ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ
Αστική ευθύνη προς τρίτους:
Μέχρι 1.220.000 ευρώ ανα θύμα για σωματικές βλάβες και 1.220.000 ευρώ ανα ατύχημα για υλικές ζημιές ΧΩΡΙΣ εξαίρεση ευθύνης: από τη διαρροή υγρών, απαραιτήτων για τη λειτουργία του αυτοκινήτου, από πυρκαγιά του αυτοκινήτου, όταν το όχημα βρίσκεται σε κλειστούς φυλασσόμενους χώρους, πλωτά μέσα, σιδηροδρομικούς σταθμούς, συνεργεία αυτοκινήτων, πορθμεία
Φροντίδα ατυχήματος:
Βοήθεια στη συμπλήρωση της δήλωσης και λήψη χρήσιμων στοιχείων και φωτογραφιών
Βασική Οδική Βοήθεια:
Όταν το ασφαλισμένο όχημα έχει ακινητοποιηθεί εξαιτίας πρόσκρουσης, σύγκρουσης, εκτροπής, ανατροπής
Ταξιδιωτική βοήθεια:
Σε όλες τις χώρες του κόσμου εκτός από την Αλβανία. Παρέχεται σε πρίπτωση ατυχήματος ή βλάβης του ασφαλισμένου οχήματος που το ακινητοποιεί ή δυσχεραίνει την κυκλοφορία του
Ζημιές από ανασφάλιστο όχημα:
Αποζημίωση μέχρι του ποσού που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο για ζημιές στο ασφαλισμένο όχημα που προκλήθηκαν από σύγκρουσή του με άλλο όχημα που τη στιγμή του ατυχήματος ήταν ανασφάλιστο κι ευθύνεται εξολοκλήρου για το ατύχημα

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ
Θραύση κρυστάλλων:
Από οποιαδήποτε αιτία μέχρι 1.800€. Θα ισχύει απαλλαγή 20% για κάθε ζημιά που θα αποκατασταθεί σε μη συνεργαζόμενο συνεργείο
Θραύση Κρυστάλλων Plexi Glass:
Από οποιαδήποτε αιτία μέχρι € 1.800€. Θα ισχύει απαλλαγή 20% για ζημιά που θα αποκατασταθεί σε μη συνεργαζόμενο συνεργείο
Προσωπικό ατύχημα οδηγού και επιβαινόντων:
Θάνατος ή μόνιμη ολική ή μερική αναπηρία μέχρι 15.000€,
Ιατροφαρμακευτικά έξοδα μέχρι 1.500€
Πυρκαγιά:
Πυρκαγιά, έκρηξη ή πτώση κεραυνού
Επιπλέον: από τρομοκρατικές ενέργειες, στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές
Πλήρης Οδική Βοήθεια:
Μετά από ατύχημα ή βλάβη
Προστασία Κατηγορίας Ασφαλίστρων:
Δεν θα ανέβει η κατηγορία ασφαλίστρων της επόμενης δωδεκάμηνης περιόδου ασφάλισης για την πρώτη δήλωση ζημιάς που θα μας κάνετε μέσα σε μια δωδεκάμηνη περίοδο ασφάλισης για ασφαλιστική περίπτωση αστικής ευθύνης
Αστική ευθύνη:
Από τη λειτουργία του αυτοκινήτου ως εργαλείο
Αξία Αντικατάστασης Καινούργιου *:
* Παρέχεται όταν το έτος της 1ης άδειας κυκλοφορίας είναι ίσο με το έτος έναρξης της ασφάλισης

ΠΛΗΡΕΣ ΠΑΚΕΤΟ
ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ
όσες ισχύουν για το απλό κι ΕΠΙΠΛΕΟΝ
Πυρκαγιά:
Πυρκαγιά, έκρηξη ή πτώση κεραυνού
Επιπλέον: από τρομοκρατικές ενέργειες, στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές
Μερική Κλοπή:
> Αποζημίωση για την αφαίρεση σταθερών τμημάτων του ασφαλισμένου οχήματος που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία και κυκλοφορία του
> Ζημιές σε τμήματα του Οχήματος που δεν αφαιρέθηκαν εφόσον αυτές προκλήθηκαν αποκλειστικά
> Αφαίρεση συστημάτων ήχου που έχουν τοποθετηθεί από το εργοστάσιο κατασκευής με σκοπό την αφαίρεση τμημάτων του
Ολική Κλοπή:
Αποζημίωση για την ολική απώλεια του οχήματος που προκλήθηκε από κλοπή ή ληστεία
Άλλες Καλύψεις:
> Καθαρισμός εσωτερικού οχήματος από μεταφορά τραυματία έως 500€
> Αντικατάσταση κατ/των κλειδαριών
> Εκτίμηση ζημιών οχήματος

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ
όσες ισχύουν για το απλό