Το αυτοκινούμενο τροχόσπιτο / camper είναι ένας εναλλακτικός τρόπος διακοπών για πολλούς ανθρώπους. Το camping στην Ελλάδα για όσους το γνωρίζουν δεν το αλλάζουν με καμία άλλη μορφή διακοπών. Η ελευθερία κίνησης, η άμεση επαφή με τη φύση, κάνουν τους κατόχους τους να αγαπάνε αυτό το είδος των διακοπών, λόγω του χαμηλότερου κόστους διανυκτερεύσεων και διαβίωσης σε σύγκριση με τις διακοπές σε δωμάτιο ξενοδοχείου.

Η ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ Α.Ε. εξασφάλισε πρώτη σε συνεργασία με τον πιο αξιόπιστο Όμιλο της Ελληνικής Αγοράς ειδική έκπτωση για την ασφάλιση των αυτοκινούμενων τροχόσπιτων / camper. Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε όλες τις καλύψεις που παρέχονται μέσω των δύο πακέτων της εταιρείας.


ΑΠΛΟ ΠΑΚΕΤΟ
ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ
Αστική ευθύνη προς τρίτους:
Μέχρι 1.220.000 ευρώ ανα θύμα για σωματικές βλάβες και 1.220.000 ευρώ ανα ατύχημα για υλικές ζημιές ΧΩΡΙΣ εξαίρεση ευθύνης: από τη διαρροή υγρών, απαραιτήτων για τη λειτουργία του αυτοκινήτου, από πυρκαγιά του αυτοκινήτου, όταν το όχημα βρίσκεται σε κλειστούς φυλασσόμενους χώρους, πλωτά μέσα, σιδηροδρομικούς σταθμούς, συνεργεία αυτοκινήτων, πορθμεία. Διευκρινίζεται ότι, αν εσείς υποστείτε Σωματική Βλάβη, καλύπτεστε για αυτή μόνο εφόσον το Ασφαλιστήριό σας περιλαμβάνει την κάλυψη Προσωπικό Ατύχημα.
Αστική Ευθύνη από τη χρήση ως εργαλείου:
Αποζημίωση απαιτήσεων προς τρίτους για υλικές ζημιές ή σωματικές βλάβες σε βάρος Τρίτων που θα συμβούν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του ως Εργαλείου.
Φροντίδα ατυχήματος AutoAssist:
Παροχή βοήθειας στη συμπλήρωση της δήλωσης και λήψη χρήσιμων στοιχείων και φωτογραφιών. Εξυπηρέτηση σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος, για οποιοδήποτε περιστατικό καλύπτει το ασφαλιστήριο, 24 ώρες το 24ωρο, όλο τον χρόνο. Εκτός Ελλάδας, αν το ατύχημα έχει συμβεί σε χώρα της Ευρώπης ή χώρα που βρέχεται από τη Μεσόγειο Θάλασσα (εκτός από την Αλβανία), ο συνεργάτης μας σας εξυπηρετεί τηλεφωνικά.
Βασική Οδική Βοήθεια:
Παρέχεται σε είδος εντός Ελλάδας 24 ώρες το 24ωρο, όλο τον χρόνο, σε συνεργασία με τη MAPFRE Assistencia S.A. και τη ΕUROSOS Assistance A.E. σε περίπτωση που το ασφαλισμένο όχημα ακινητοποιηθεί εξαιτίας πρόσκρουσης, σύγκρουσης, εκτροπής ή ανατροπής.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ
Νομική Προστασία:
Παρέχεται στον ιδιοκτήτη του ασφαλισμένου οχήματος σε περίπτωση διεκδίκησης αποζημίωσης, υπεράσπισης σε ποινικά δικαστήρια, προσφυγής στις αρμόδιες αρχές λόγω αφαίρεσης ή περιορισμού της άδειας κυκλοφορίας ή και της άδειας οδήγησης μέχρι του ποσού των € 8.000.
Θραύση κρυστάλλων:
Από οποιαδήποτε αιτία μέχρι 1.800€. Θα ισχύει απαλλαγή 20% για κάθε ζημιά που θα αποκατασταθεί σε μη συνεργαζόμενο συνεργείο.
Η κάλυψη έχει Περίοδο Αναμονής 30 ημερών.
Θραύση Κρυστάλλων Plexi Glass:
Από οποιαδήποτε αιτία μέχρι € 1.800€. Ισχύει απαλλαγή 20% σε ειδικές εξαιρέσεις (παλαιότητα κρυστάλλου που δεν παράγεται πλέον).
Η κάλυψη έχει Περίοδο Αναμονής 30 ημερών.
Ταξιδιωτική βοήθεια:
Σε όλες τις χώρες του κόσμου εκτός από την Αλβανία. Παρέχεται σε πρίπτωση ατυχήματος ή βλάβης του ασφαλισμένου οχήματος που το ακινητοποιεί ή δυσχεραίνει την κυκλοφορία του.
Προσωπικό ατύχημα οδηγού και επιβαινόντων:
Αποζημίωση οδηγού κι επιβαινόντων για τις εξής περιπτώσεις:
Θάνατος ή μόνιμη ολική ή μερική αναπηρία μέχρι 15.000€,
Ιατροφαρμακευτικά έξοδα μέχρι 1.500€
Πυρκαγιά:
Έκρηξη ή πτώση κεραυνού.
Επιπλέον: Πυρκαγιά από τρομοκρατικές ενέργειες, στάσεις, κακόβουλες πράξεις, πολιτικές ταραχές.
Προστασία Κατηγορίας Ασφαλίστρων:
Δεν θα ανέβει η κατηγορία ασφαλίστρων της επόμενης δωδεκάμηνης περιόδου ασφάλισης για την πρώτη δήλωση ζημιάς που θα μας κάνετε μέσα σε μια δωδεκάμηνη περίοδο ασφάλισης για ασφαλιστική περίπτωση αστικής ευθύνης
Ζημιές από ανασφάλιστο όχημα μέχρι 25.000 €.:
Αποζημίωση μέχρι του ποσού που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο για ζημιές στο ασφαλισμένο όχημα που προκλήθηκαν από σύγκρουσή του με άλλο όχημα που τη στιγμή του ατυχήματος ήταν ανασφάλιστο κι ευθύνεται εξολοκλήρου για το ατύχημα

ΠΛΗΡΕΣ ΠΑΚΕΤΟ
ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ
όσες ισχύουν για το απλό κι ΕΠΙΠΛΕΟΝ
Πυρκαγιά:
Έκρηξη ή πτώση κεραυνού.
Επιπλέον: Πυρκαγιά από τρομοκρατικές ενέργειες, στάσεις, κακόβουλες πράξεις, πολιτικές ταραχές.
Ολική Κλοπή:
Αποζημίωση για την ολική απώλεια του οχήματος που προκλήθηκε από κλοπή ή ληστεία
Μερική Κλοπή:
> Αποζημίωση για την αφαίρεση σταθερών τμημάτων του ασφαλισμένου οχήματος που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία και κυκλοφορία του
> Ζημιές σε τμήματα του Οχήματος που δεν αφαιρέθηκαν εφόσον αυτές προκλήθηκαν αποκλειστικά
> Αφαίρεση συστημάτων ήχου που έχουν τοποθετηθεί από το εργοστάσιο κατασκευής με σκοπό την αφαίρεση τμημάτων του.
Άλλες Καλύψεις:
> Καθαρισμός εσωτερικού οχήματος από μεταφορά τραυματία έως 500€
> Αντικατάσταση κατ/των κλειδαριών
> Εκτίμηση ζημιών οχήματος
> Ζώνες & Αερόσακοι
> Ζημιές Ανασφάλιστου

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ
όσες ισχύουν για το απλό κι ΕΠΙΠΛΕΟΝ
Φυσικές Καταστροφές:
Αποζημίωση για ζημιές που προκαλούνται από πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα, χιόνι, χαλάζι, σεισμό με απαλλαγή 400 € ή 150 € και όριο αποζημίωσης για ζημιές από χαλάζι 2.000 €.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή αποζημίωσης είναι η προσκόμιση πιστοποιητικού από την Ε.Μ.Υ. κατά την ημερομηνία και ώρα του συμβάντος.
Κακόβουλες Πράξεις:
Αποζημίωση σε περίπτωση πρόκλησης ζημιών από ηθελημένες πράξεις, βανδαλισμού ή δολιοφθοράς Τρίτου μέχρι του ποσού της ασφαλιζόμενης αξίας, με ανώτατο όριο το ποσό των 5.000 € και απαλλαγή 400 €.
Η κάλυψη ενεργοποιείται μόνο εφόσον έχει προηγηθεί καταγγελία του γεγονότος στις αρμόδιες αρχές και έχει υποβληθεί μήνυση.
Ιδίες Ζημιές:
Αποζημίωση για ζημιές που προκαλούνται από σύγκρουση, πρόσκρουση, εκτροπή ή ανατροπή του με απαλλαγές 400 € ή 750 € ή 3% της ασφαλισμένης αξίας με ελάχιστο 1.500 €.
ΠΛΗΡΗΣ ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

Παρέχεται ξεχωριστό συμβόλαιο από την INTERAMERICAN.
Μετά από ατύχημα ή βλάβη εντός Ελλάδας. Αναλαμβάνεται η μεταφορά του οχήματος στον τόπο επιλογής σας και η φύλαξή του εφόσον αυτή απαιτείται.
Δεν παρέχεται η κάλυψη σε Όχημα που έχει μικτό βάρος πάνω από 3.500 κιλά, μέγιστο ύψος πάνω από 3 μέτρα και μέγιστο μεταξόνιο πάνω από 3,5 μέτρα.