Το πρόγραμμα προσφέρει τη δυνατότητα σε φυσικά πρόσωπα να μειώσουν τις επιπτώσεις περιστατικών που μπορεί να συμβούν στο διαδίκτυο. Απευθύνεται στους πελάτες που διαθέτουν ηλεκτρονικούς λογαριασμούς σε υπηρεσίες του διαδικτύου (όπως σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και οι οποίοι το χρησιμοποιούν για να κάνουν ηλεκτρονικές συναλλαγές και για να αγοράσουν προϊόντα.