Οδική Βοήθεια συνεπεία ατυχήματος

Είναι η κάλυψη που παρέχεται στο βασικό πακέτο κάθε ασφαλιστηρίου συμβολαίου.


Πλήρης Οδική Βοήθεια

Η κάλυψη αυτή είναι προαιρετική και δεν παρέχεται στο βασικό πακέτο.

Ενδεικτικοί λόγοι ενεργοποίησης της κάλυψης:
 ✓ Μηχανική Βλάβη (Επιτόπια επισκευή του οχήματος είτε μεταφορά του οχήματος σε συνεργείο ή σε τόπο επιλογής του ασφαλισμένου)
 ✓ Επαναφορά του οχήματος σε δημόσιο δρόμο, αν βρεθεί εκτός αυτού
 ✓ Παροχή βοήθειας σε περίπτωση απώλειας κλειδιών
 ✓ Έλλειψη καυσίμων


Η Φροντίδα Ατυχήματος είναι μία υπηρεσία φροντίδας και εξυπηρέτησης στον ασφαλισμένο οδηγό σε περίπτωση που εμπλακεί σε κάποιο ατύχημα.
Συγκεκριμένα η Φροντίδα Ατυχήματος περιλαμβάνει:

 ✓Καταγραφή όλων των στοιχείων των εμπλεκομένων οχημάτων.
 ✓Φωτογράφιση των αυτοκινήτων.
 ✓Ρυμούλκηση όπου εσείς επιθυμείτε, εφόσον το αυτοκίνητο δεν κινείται.


Τα οχήματα που καλύπτονται είναι:

 ✓Ιδιωτικής χρήσης επιβατικά (Ι.Χ.Ε.)
 ✓Ιδιωτικής χρήσης φορτηγά (Ι.Χ.Φ.) έως 3,5 τόνους
 ✓Ταξί
 ✓Δίκυκλα - Τρίκυκλα
 ✓Βαρέα οχήματα άνω των 3,5 τόνων


Για τα βαρέα οχήματα με μικτό βάρος από 3,5 τόνους και άνω (φορτηγά, πούλμαν, λεωφορεία, βυτιοφόρα, συρόμενα, επικαθήμενα), προσφέρεται το ειδικό πρόγραμμα Οδική Βοήθεια Βαρέων Οχημάτων.


Το πρακτορείο μας συνεργάζεται με τις εταιρίες ρυμούλκησης InterPartner Assistance & Interamerican.