Το παιδικό πρόγραμμα ασφάλισης υγείας της Ευρωπαϊκής Πίστης είναι σχεδιασμένο για να παρέχει πρόσβαση σε υπηρεσίες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης υψηλής ποιότητας.


Καλύψεις ΠΑΙΔΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ PLUS
Ετήσια Ασφάλιστρα 270 €
Ηλικία
έναρξης ασφάλισης
3 μηνών έως 17 ετών
Πλήρης
Νοσοκομειακή Περίθαλψη
Έως 100.000€ ετησίως
Θέση Νοσηλείας Β
Απαλλαγή/Συμμετοχή Νοσηλεία σε Δημόσια Νοσοκομεία: € 0
Νοσηλεία σε Ειδικά Συμβεβλημένα Νοσοκομεία: € 0
Νοσηλεία σε Ιδιωτικά Νοσοκομεία & Κλινικές: € 1.000
Ιατροφαρμακευτικά Έξοδα
από ατύχημα
1200 €
Μικροχειρουργικές Επεμβάσεις
χωρίς νοσηλεία & ODC
Καλύπτονται μέχρι του ανωτάτου ορίου
Κάλυψη Εξόδων
για αποκλειστική νοσοκόμα
Μέχρι 30 ημέρες ανά νοσηλεία
Κάλυψη Εξόδων συνοδού Εφόσον το ασφαλιζόμενο παιδί είναι ηλικίας μέχρι 14 ετών
Παροχές μέσω πανελλαδικού
δικτύου Ιατρών,
Διαγνωστικών Κέντρων
και Εξωτερικών Ιατρείων Νοσοκομείων
> Απεριόριστες προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις σε ιατρούς μέλη του Δικτύου Πανελλαδικά με συμμετοχή του ασφαλισμένου 20 € ανά επίσκεψη
> Απεριόριστες προγραμματισμένες επισκέψεις σε Πανελλαδικό Δίκτυο Φυσιοθεραπευτών, με συμμετοχή του ασφαλισμένου 15 € ανά συνεδρία φυσιοθεραπείας στο ιατρείο και 20 € κατ’ οίκον.
> Απεριόριστες ιατρικές πράξεις σε ιατρούς του Δικτύου, σε τιμές Κρατικού Τιμολογίου (ΦΕΚ).
> Απεριόριστες Διαγνωστικές εξετάσεις σε τιμές Κρατικού Τιμολογίου (ΦΕΚ).
> Διαγνωστικές εξετάσεις που δεν συμπεριλαμβάνονται στον Κρατικό Τιμοκατάλογο (ΦΕΚ), παρέχονται με έκπτωση έως 30% επί του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου του εκάστοτε συμβεβλημένου Διαγνωστικού Κέντρου.
> Οργάνωση και υποστήριξη νοσηλείας ασθενών σε 34 χώρες του εξωτερικού σε ειδικές προνομιακές τιμές.
Έξοδα ασθενοφόρου Έως 1000€ ετησίως, μόνο εντός Ελλάδας
Οφθαλμολογικές παροχές
μέσω πανελλαδικού δικτύου
Απεριόριστες προγραμματισμένες επισκέψεις σε Πανελλαδικό Δίκτυο Οφθαλμιάτρων με συμμετοχή του ασφαλισμένου 20 € ανά επίσκεψη.
Οδοντιατρικές παροχές
μέσω πανελλαδικού
δικτύου Οδοντιάτρων
Οδοντιατρικές πράξεις, παιδοοδοντία και ορθοδοντική με ειδικό ποσοστό έκπτωσης επί του εκάστοτε ιδιωτικού τιμοκαταλόγου των συνεργαζόμενων οδοντιατρείων/οδοντιάτρων από 30% έως 50%. Ένας ετήσιος δωρεάν καθαρισμός δοντιών.
24ωρο Συντονιστικό
Τηλεφωνικό Κέντρο
Υποχρεωτική Επικοινωνία πριν τη χρήση οποιασδήποτε κάλυψης