Η καθημερινή μετακίνηση με ένα ποδήλατο ή ένα πατίνι βελτιώνει την υγεία, προσφέρει ευεξία και βοηθά στην καλή μας διάθεση. Συμβάλλει στον περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ενώ παράλληλα αποτελεί και μια σημαντική πηγή εξοικονόμησης χρημάτων.


Καθώς, όλο και περισσότεροι επιλέγουν αυτούς τους εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης, η ασφάλισή τους, αλλά και των οδηγών, είναι πλέον απαραίτητη. Εντάξτε λοιπόν σήμερα το ποδήλατο στη ζωή σας, κινηθείτε εύκολα, οικονομικά και πάνω απ’όλα με ασφάλεια!


 Με το BIKE Simple ασφαλίζονται ποδηλάτες, από 12 έως 65 ετών, κατά τη χρήση του ιδιωτικού ή ενοικιαζόμενου ποδηλάτου, καθώς και ποδηλάτες, από 15 έως 65 ετών, κατά τη χρήση του ηλεκτροκίνητου ποδηλάτου ή του πατινιού για ζημίες ή βλάβες που τυχόν θα προκληθούν σε τρίτα πρόσωπα.


 Με το Safe BIKE ασφαλίζονται ποδηλάτες, από 12 έως 65 ετών, κατά τη χρήση του ιδιωτικού ποδηλάτου (πόλης, mountain, μεταχειρισμένο ή µη κ.λπ.), τόσο σε περίπτωση προσωπικού ατυχήματος, ζημιών στο ίδιο το ποδήλατο, όσο και σε περίπτωση που προκληθούν ζημίες ή βλάβες σε τρίτα πρόσωπα.