Το ποδήλατο δεν αποτελεί μόνο ένα δημοφιλές χόμπι, αλλά έναν ολόκληρο τρόπο ζωής. Το πρακτορείο μας αναγνωρίζει τα οφέλη της χρήσης του ποδηλάτου στην καθημερινότητα μας. Έχοντας κατά νου τις ανάγκες της εποχής και τις νέες τάσεις, προσφέρουμε μια αξιόπιστη ασφαλιστική λύση για το ποδήλατο.


Το πρόγραμμα συμπεριλαμβάνει μια ευρεία γκάμα καλύψεων, παρέχοντας προστασία για τις ζημιές που μπορεί να προκληθούν στο ποδήλατο, κάλυψη για προσωπικό ατύχημα του ασφαλισμένου οδηγού, για τυχόν ζημιές ή σωματικές βλάβες τρίτων, αλλά και κλοπή.Ειδικότερα, οι καλύψεις που περιλαμβάνονται είναι οι εξής:
 ✓ Σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές, που μπορεί να προκληθούν σε τρίτους, κατά τη χρήση του ποδηλάτου
 ✓ Ολική κλοπή από αποθήκη ή γκαράζ της κύριας ή εξοχικής κατοικίας του ασφαλισμένου
 ✓ Υλικές ζημιές στο ποδήλατο και τα εξαρτήματά του από: σύγκρουση, πρόσκρουση, εκτροπή, ανατροπή, πτώση ή κατακρήμνιση
 ✓ Προσωπικό Ατύχημα Ασφαλισμένου Οδηγού Ποδηλάτου
 ✓ Φροντίδα Ατυχήματος Ποδηλάτου
 ✓ Ζημιές σε γυαλιά οράσεως ή φακούς επαφής από ατύχημα
 ✓ Οδοντικές βλάβες από ατύχημα