Για Οικιακούς πελάτες


 • Ηλεκτρική Ενέργεια

 • Protergia Genius
 • Protergia Οικιακό
 • Protergia Οικιακό N
 • Protergia Οικιακό MAX 45
 • Protergia MAX Εξοχικό
 • Protergia Benefit - Home Insurance
 • e-Protergia Οικιακό - Ηλεκτρικό Αυτοκίνητο
 • Protergia Οικιακό & Οικιακό N KOT
 • Φυσικό Αέριο

 • Αυτόνομο
 • Κοινόχρηστο
 • Double Energy MAX

 • Συνδυασμός ηλεκτρικής ενέργεια και φυσικού αερίου με έκπτωση 45% στην ηλ.ενέργεια στους συνεπείς πελάτες και 35% έκπτωση στο φυσ.αέριο για 2 χρόνια

Για την επιχείρηση


 • Ηλεκτρική Ενέργεια

 • Χαμηλής Τάσης
 • Επαγγελματικό 1
 • Κοινόχρηστοι χώροι
 • Επαγγελματικό 2
 • Επαγγελματικό 3
 • Επιχειρήσεις με Ημερήσια & Νυχτερινή Κατανάλωση

 • Μέσης Τάσης
 • Εξατομικευμένες λύσεις, προσαρμοσμένες στα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά κατανάλωσης κάθε εγκατάστασης

 • Net Metering
 • Ενεργειακή ανάλυση – σχεδιασμός – μελέτη - εγκατάσταση» του βέλτιστου φωτοβολταϊκού συστήματος στη στέγη, για συμψηφισμό ενέργειας (net metering), σε συνεργασία με τον Τομέα Επιχειρηματικής Δραστηριότητας Έργων EPC της MYTILINEOS

 • Πράσινο Πιστοποιητικό
 • Βεβαίωση της MYTILINEOS στον πελάτη ότι για την ηλεκτρική ενέργεια που κατανάλωσε στην εγκατάστασή του και εκπροσωπείται από την Protergia, έχει παραχθεί ισόποση ενέργεια από συγκεκριμένες εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ή/και Συστημάτων Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης
 • Φυσικό Αέριο

 • Εμπορικό
 • Double Energy

 • Απευθύνεται σε εμπορικούς πελάτες με σύνδεση φυσικού αερίου, ενεργοποιημένη ή μη, καθώς και με νέα ή ενεργή σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας με την Protergia στο ίδιο ΑΦΜ
 • Έκπτωση 20% στο φυσικό αέριο για 2 χρόνια
 • Υπηρεσίες Ενεργειακής Εξοικονόμησης

 • myenergytracker
 • Energy Audit
 • Smart Metering Services
 • Energy Compliance Services
 • myprotergia