Η κατοικία μας αποτελεί το πολυτιμότερο αγαθό και οφείλουμε να την προστατεύουμε. Τα προγράμματα ασφάλισης πυρός σας προσφέρουν πλήθος καλύψεων έναντι των κινδύνων που απειλούν το κτήριο - πυρκαγιά, κλοπή ή σεισμό - με τις χαμηλότερες τιμές.