Η κατοικία μας αποτελεί το πολυτιμότερο αγαθό και οφείλουμε να την προστατεύουμε. Τα προγράμματα ασφάλισης πυρός σας προσφέρουν πλήθος καλύψεων έναντι των κινδύνων που απειλούν το κτήριο.


Οι βασικές καλύψεις στο πιο απλό πακέτο είναι συνήθως:
· Πυρκαγιά
· Πυρκαγιά από δάσος ή θάμνους
· Κεραυνός - Έκρηξη - Καπνός


Στα πιο σύνθετα πακέτα οι καλύψεις που παρέχονται επιπλέον είναι:
· Καταιγίδα, θύελλα, πλημμύρα, βάρος χιονιού
· Διαρροή Σώληνώσεων
· Αποκατάσταση Σωληνώσεων
· Κακόβουλη ενέργεια διαρρήκτη
· Τρομοκρατικές ενέργειες, στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες, κακόβουλες ενέργειες
· Ασφάλιση αντικειμένου από βραχυκύκλωμα
· Ασφάλιση λέβητα / θερμοσίφωνα · Αστική Ευθύνη για υλικές ζημιές προς τρίτους από: πυρκαγιά, έκρηξη, διαρροή σωληνώσεων
· Αστική ευθύνη οικογενείας


Αν το κτήριο έχει ανεγερθεί μετά το 1960, τότε υπάρχει η δυνατότητα να προστεθεί η κάλυψη για ζημιές από σεισμό