ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

"Έχετε εμπλακεί σε αυτοκινητιστικό ατύχημα;
Υπέστη το όχημά σας μηχανική βλάβη;"

Καλέστε την υπηρεσία Οδικής Βοήθειας,
η οποία συνεργάζεται με την Ασφαλιστική σας Εταιρεία,
ανατρέχοντας στον πίνακα που ακολουθεί.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
AIG 210 94 08 676
211 10 75 708
ALLIANZ 210 99 88 188
ERGO 801 11 99 000
210 65 04 022
EUROLIFE 210 93 03 800
210 65 04 035
GENERALI 18112
GROUPAMA 800 11 93 800
210 32 95 111
INTERAMERICAN 1158
INTERASCO 210 94 60 293
INTERLIFE 11199 ή 210 94 62 097 (interamerican)
210 34 97 084 (europ, ΜΟΝΟ για βλάβη)
INTERSALONICA 11555
210 93 04 000
MINETTA 210 93 10 807
210 94 62 007
PRIME 212 212 7999
212 212 7809 (ΜΟΝΟ για θραύση)
ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ 210 74 70 001
10234
ΔΥΝΑΜΙΣ 210 99 88 155
ΕΘΝΙΚΗ 18189
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ 1158
ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ 210 65 04 046
801 11 255 00