Το Ασφαλιστικό Πρακτορείο Γ.Παπαχρήστος Α.Ε. σε συνεργασία με τους πιο Αξιόπιστους Ασφαλιστικούς Ομίλους, σας προτείνει τα πακέτα ασφάλισης του ταξιδιού σας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ακόμα και με το δικό σας όχημα (αυτοκίνητο - μηχανή) με το οικονομικότερο κόστος της αγοράς.Χαρακτηριστικά ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Ασφαλίζονται για ασθένεια & ατύχημα έως 70 ετών
για ατύχημα άνω των 70 ετών
Όρια Κάλυψης  ► ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
 ✓  Έως 30.000 € — μέγιστη διάρκεια ταξιδιού: 90 ημέρες
 ✓  Έως 150.000 € — μέγιστη διάρκεια ταξιδιού: 30 ημέρες

 ► ΕΛΛΑΔΑ
Έως 30.000 € — μέγιστη διάρκεια ταξιδιού: 60 ημέρες
Ενδεικτικές Καλύψεις  ✓  Μεταφορά στο πλησιέστερο Κέντρο Πρώτων Βοηθειών (ΚΠΒ) ή Νοσοκομείο
 ✓  Δαπάνες Νοσηλείας
 ✓  Ιατροφαρμακευτικές Δαπάνες
 ✓  Έξοδα αποστολής φαρμάκων χρόνιας πάθησης
 ✓  Έξοδα διερμηνείας επιβεβλημένης για επικοινωνία, σε περίπτωση εισαγωγής σε νοσοκομείο
 ✓  Μετάφραση του ιατρικού φακέλου
 ✓  Μεταβίβαση μετρητών σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής χρημάτων
Ενδεικτικό Κόστος  ✓  για ταξίδι σε χώρες της Ευρώπης διάρκειας 20 ημερών: 40 €
 ►  για λοιπούς προορισμούς και διάρκεια ταξιδιού επικοινωνήστε μαζί μας για να μάθετε τα ακριβή ασφάλιστρα


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ  * 
Σε περίπτωση ατυχήματος κατά τη χρήση οχήματος Ι.Χ. :
Εάν ο ασφαλισμένος δεν είναι υπαίτιος τότε οποιαδήποτε ιατροφαρμακευτική δαπάνη προκύψει στον οδηγό και τους επιβαίνοντες καλύπτεται από την Αστική Ευθύνη προς Τρίτους του οχήματος που προκάλεσε το ατύχημα.
Εάν όμως ο ασφαλισμένος είναι υπαίτιος για το ατύχημα τότε οποιαδήποτε ιατροφαρμακευτική δαπάνη προκύψει στον οδηγό και τους επιβαίνοντες καλύπτεται από την Αστική Ευθύνη προς Τρίτους του οχήματος του και ο ασφαλισμένος θα καλυφθεί για όποια ιατροφαρμακευτική δαπάνη από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο αφού πρώτα έχει ενεργοποιηθεί κάλυψη από άλλον εμπλεκόμενο φορέα εάν υπάρχει.