Για έκδοση ή ανανέωση άδειας παραμονής
σύμφωνα με τον Ν.4251/2014


Για την κάλυψη των αναγκών περίθαλψης και προστασίας των Αλλοδαπών προσφέρονται εξειδικευμένα προγράμματα παροχής Ασφάλισης, τα οποία είναι πλήρως εναρμονισμένα με την διευκρινιστική απόφαση των αρμοδίων και συναρμοδίων υπουργείων.


ΗΛΙΚΙΑ 3 μηνών - 40 ετών 41 ετών - 65 ετών 66 ετών - 75 ετών
ΕΤΗΣΙΑ ΜΙΚΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 90,00 € 110,00€ 150,00€

*Τιμολόγηση: Ιούλιος 2017

Το πρόγραμμα καλύπτει:
Νοσοκομειακή Περίθαλψη, Ιατροφαρμακευτικά Έξοδα, Φάρμακα, Ιατρικές Επισκέψεις, Διαγνωστικές Εξετάσεις, Επείγουσα Αερομεταφορά λόγω ασθένειας ή ατυχήματος